• Anamika Pal
 • Arup Kumar Dey
 • Ashim Kumar Nath
 • Binoy Krishna Modak
 • Bipul Kumar Nag
 • Birendra Kumar Bari
 • Chaitali Roy
 • Chanchal Chakraborty
 • Jadab Kumar Ghosh
 • Jayasish Ghosh
 • Kaberi Ghosh
 • Moumita Mondal Basu Roy
 • Nadiram Koyal
 • Rajat Kanti Sarkar
 • Sanjib Kumar Das
 • Sarama Pradhan
 • Siddhartha Roy
 • Subal Basak
 • Tanushree Gaine
 • Tapas Chakraborty