• Abhinandan Ghosh
 • Abhishek Banerjee
 • Arkaprabha Ghosal
 • Chayan Kumar Mitra
 • Debarshi Das
 • Deep Nath
 • Deeptak Biswas
 • Dipanjan Nag
 • Himadri Sekhar Tripathi
 • Kabita Kundalia
 • Kaushik Naskar
 • Kinkar Saha
 • Maitreyee Mukherjee
 • Mandira Sinha
 • Mohammad Asif Bhat
 • Moumin Rudra
 • Mustak Ali
 • Pooja Bhattacharjee
 • Pracheta Singha
 • Prasenjit Deb
 • Pratapaditya Bej
 • Ram Awdhesh Kumar
 • Rama Prasad Adak
 • Ranjan Sutradhar
 • Rathijit Biswas
 • Ritwik Maity
 • Sananda Raychaudhuri
 • Saptarshi Sinha
 • Sariful Sheikh
 • Saswata Halder
 • Som Kanjilal
 • Soumitra Maity
 • Souradeep Sasmal
 • Sreyan Raha
 • Sudipa Upadhaya
 • Sumana Bhattacharyya
 • Sumana Gop
 • Tara Shankar Bhattacharya
 • Trishna Bhattacharyya
 • Tushar Kanti Bhowmik